Ochrana osobních údajů: 


Rozsah zpracování osobních údajů: 
Když chcete správce kontaktovat prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení
b) E‑mailová adresa
c) Telefonní číslo

Účely zpracováníPoskytování služeb, plnění smlouvy: 


Vaše osobní údaje v rozsahu: 
e‑mail, jméno a příjmení, popř. adresu, nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. při vyplnění poptávkového kontaktního formuláře )

Marketing- zasílání informačních e‑mailů: 

Vaše jméno, příjmení a e‑mailovou adresu může správce vedle toho využít k tomu, aby Vám zasílal obchodní sdělení, tj. aby Vás informoval o událostech, publikacích nebo službách, které poskytuje a které by Vás, podle jeho názoru, mohly zajímat.Pokud jste naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají a to po dobu 10 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.

Fotografická dokumentace, reference: 

Pouze na základě vašeho souhlasu můžeme použít vaše fotografie, videa nebo písemné reference na svých stránkách, a to do doby, než váš udělený souhlas odvoláte. Ten lze kdykoliv odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v podstránce kontakty, 

Cookies: 

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovány jen na základě vašeho souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.Zabezpečení a ochrana osobních údajů Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

Zabezpečeným přístupem do počítače (zabezpečeno heslem)
Zabezpečeným přístupem do telefonu (zabezpečeno heslem)
Zabezpečeným přístupem do e‑mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
Předání osobních údajů třetím osobám 

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit a na dané zpracování se specializují.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.
Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) Právo na přístup k osobním údajům
b) Právo na opravu
c) Právo na výmaz
d) Právo na omezení zpracování údajů
e) Právo vznést námitku proti zpracování
f) Právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že správce kontaktujete na e‑mailové adrese uvedené na podstránce kontakty na tomto webu. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o správcovo potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali.
Právo na opravu znamená, že správce kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musí omezit zpracování Vašich údajů tak, že tyto může mít pouze uloženy a případně je může použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.